​Yağ Tutucu Nedir ?

​Yağ Tutucu Nedir ?

Yağ Tutucu Nedir ?

     Yağ tutucu, atık yağların kanalizasyon sistemine ulaşmasını engelleyen yağ ayırıcı ve toplayıcı haznelerdir. Yağ tutucu, kullanım sonucu suya karışan atık yağların fiziksel özellikleri yağı sudan ayırarak kanalizasyon erişimini engeller. Kanalizasyonlarda oluşan yağlı tıkanmaları önlemede yardımcı olur. Böylece yağlanma sorunu ile ilgili kanalizasyon tıkanıklığı en az seviyeye inmiş olur ve kanalizasyon borularının ömrü daha uzatılmış olur.

     Yağ tutucu, endüstüriyel yemekhaneler, fastfood merkezleri, mezbahane, oto tamircileri gibi kuruluşlarda  tercih edilebilir. Yağ tutucular manuel ve otomatik olarak ve çeşitli kapasitelerde imal edilebilir ve bakımları ile temizliği kolayca yapılır.